VERKSAMHETSPLAN 2019

Verksamhetsplan för Kvarsebo Idrottsklubb 2019


Klintvallen - målet att bli byns motionscenter

 • Stegvis förverkliga drömmen att klubben skapar ett motionscenter 
 • Skapa ett utegym 
 • Arrangera Kolmårdsrundan den 6 juli
 • Arrangera Hösttrail den 27 oktober
 • Marknadsföra Reflexbanan
 • Öppet för löparträffar
 • Söka ledare och försöka få igång fri-idrott för Kvarsebos yngre förmågor
 • Analysera intresset bland de yngre typ "Kul med boll"
 • Bastukvällar under vår- och höstsäsong för herrar och damer
 • Klubben ska vara inbjudande och öppen för alla
 • Pingisspel
 • Bouléspel

Ungdomsverksamhet

 • Ungdomsgård både för äldre och yngre ungdomar
 • Uppmuntra intresset för ungdomskommitté
 • Sommarkiosken vid badstranden

Traditionella arrangemang

 • Valborgsmässofirande
 • Midsommarfirande
 • Augustifest typ räkfrossa

Idrottsplatsen

 • Genomföra arbetsdagar
 • Fotbollsplaner för 7-manna och 11-manna
 • Underhåll av området kring idrottsplatsen
 • Underhåll av befintliga byggnader

Övrigt

 • Fortsätta med Supporterlotteriet
 • Bingolottsförsäljning och övriga lotter och kalendrar
 • Aktivt arbeta för ökad sponsring
 • Aktivt söka ledare och klubbintresserade krafter som vill hjälpa till med KIK:s verksamhet. Detta är en förutsättning för att KIK:s målsättning och verksamhetsplan ska gå igenom
.

Här hittar du oss

Kvarsebo Idrottsklubb
Klintvallen
618 93 KOLMÅRDEN

Kontakt

info@kvarseboik.se