STYRELSEN

Hej! 

Det är vi som sitter i Kvarsebo Idrottsklubbs styrelse. Utöver styrelsen finns även en plankommité, motionskommité, byggkommité och en festkommité. 

Johan Connman

Ordförande

Stefan Franzén

Vice ordförande

Skicka E-post

Annika Rydberg

Kassör

Erik Jakobsson

Sekreterare

Erik Karlsson

Ledamot

Ansvar för IT och sociala medier, även delaktig i Kolmårdsrundan Trail Run. 

Skicka E-post

Lovisa Lannerstedt

Ledamot

Ansvar för IT och sociala medier samt design.

Malin Åberg

Ledamot

Eva Lisa Tuleborn 

Suppleant

Christer Tollén 

Suppleant

Huvudansvarig för Kolmårdsrundan Trail Run.

Ann-Helene Svensson

Suppleant

Här hittar du oss

Kvarsebo Idrottsklubb
Klintvallen
618 93 KOLMÅRDEN

Kontakt

info@kvarseboik.se