STYRELSEN

Hej! 

Det är vi som sitter i Kvarsebo Idrottsklubbs styrelse. Utöver styrelsen finns även en plankommité, motionskommité, byggkommité och en festkommité. 

Johan Connman

Ordförande

Skicka E-post

Erik Karlsson

Vice ordförande

Skicka E-post

Malin Holmberg

Sekreterare

Annika Rydberg

Kassör

Stefan Franzen

Ledamot

Jonas Rydberg

Ledamot


Jimmy Munkhammar

Ledamot

Pernilla Ljung 

Suppleant

Ewa-Lisa Muukki/Tuleborn

Suppleant

Här hittar du oss

Kvarsebo Idrottsklubb
Klintvallen
618 93 KOLMÅRDEN

Kontakt

info@kvarseboik.se