För att kunna anordna årets HöstTrail måste vi begränsa oss i antal deltagare för att ej riskera smittspridning samt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. INGEN publik, anhöriga, chaufförer, får vistas på tävlingsområdet/arenan utan hänvisas till bansträckning ute i skogen.

Tillgång till ombyte/dusch i omklädningsrum kommer ej vara möjligt. Det är viktigt att man som deltagare, så snart som möjligt efter loppet lämnar tävlingsområdet/arenan!


Starttider

Grupp 1:    09:00
Grupp 2:   09:15
Grupp 3:   11:00
Grupp 4:   11:15


Vätska

Ingen vätskestation kommer att erbjudas under loppet. Deltagare ansvarar själv för att medtaga eventuell vätska.


Nummerlappar

Utlämning av nummerlapp sker innan start av respektive grupp med tidsangivelse som följer nedan:
Grupp 1:   08:15 - 08:40
Grupp 2:  08:45 - 09:10
Grupp 3:   10:15 - 10:40
Grupp 4:   10:45 - 11:10

Var god och respektera ovanstående tider samt följ anvisningar på arenan.