Lopp-PM KolmårdsRundan Trail Run

Texten uppdateras löpande!

Det börjar dra ihop sig till härlig löpning! Nedan följer lite punkter som du/ni som tävlande behöver veta om. Vid frågor, skicka ett mail till info@kolmardsrundan.se 

Start & Mål

Klintvallen i Kvarsebo (58°38'48.6"N 16°38'05.3"E

Starttider

 • 2,5km 09:05
 • 6km 09:00
 • 21km 09:30
 • 42km 08:00
 • 69km 05:00

Vätskestationer

2,5km MiniRundan 1 vätskestation
6km 1 vätskestation
21km 3st vätskestationer
42km 4st vätskestationer
69km 7st (6 km varvning TC, 16 km, 27 km varvning TC, 37 km, 46 km, 56 km, 63 km)

Nummerlappar

Hämtas på tävlingsdagen från 06:30 dock senast 30 minuter före respektive startgrupps starttid. Följ skyltar vid ankomst.

69km Ultra: Utlämning mellan 04:00-04:30 på tävlingsdagen

Säkerthet/Villkor

 • Allt deltagande sker på egen risk
 • Hjälp medtävlande i nöd
 • Röda Korset finns på plats samt Hjärtstartare
 • Följ arrangörens och funktionärernas anvisningar
 • Ta del av särskild säkerhetsinformation för respektive distans
 • Obligatorisk utrustning för 42km och 69km: Mobiltelefon, tryckförband, vätskebehållare, karta med akutnummer (tilldelas vid nummerlappsutdelning på tävlingsdagen och skall medtagas under hela loppet.

Maxtid (21, 42 & 69km)

Maxtid 21 km: 3 timmar.
Maxtid 42 km: 7 timmar. Vätska 4 (35 km) måste passeras 6 timmar efter starttid.
Maxtid 69 km: 10 timmar. Vätska 7 (63 km) måste passeras  9 timmar efter starttid.

Ombyte / Dusch / WC

Finns på området i klubbhuset. Separat omklädningsrum Dam/Herr med varmdusch.

Parkering

Finns på och i närområdet av Start/Mål. Följ skyltar vid ankomst.

Tidtagning

Sker i samarbete med Racetimer.