Inställt årsmöte

18.03.2020

Pga Covid-19 pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat så har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet på obestämd tid.

Nuvarande styrelsemedlemmar kommer att sitta kvar till ett nytt årsmöte har genomförts. Ny kallelse kommer meddelas med datum och tid.