Inbjudan Årsmöte Kvarsebo Idrottsklubb 2024

08.02.2024

Välkommen alla vuxna och barn till Klintvallen tisdag 27 februari kl. 18.00.

Förutom sedvanligt möte enligt dagordning avslutar vi kvällen med gemensam middag tillagad på vår stekhäll. Vi äter gott och har trevligt tillsammans!

Lugn!

Du behöver inte vara orolig för att åka på ett ofrivilligt uppdrag under årsmötet, vår valberedning har redan ett styrelseförslag klart inför mötet.

Vill du vara en del av Kvarsebo IK:s styrelse så är du hjärtligt välkommen att kontakta Ingrid Franzén innan årsmötet på telefon: 070-6073832.

Vid årsmötet ska vi utse en hedersmedlem för idrottsklubben och styrelsen vill nominera Jan Connman och Morgan Johansson. Har du andra eller flera önskemål meddelas detta till ordförande Johan Connman innan årsmötet på telefon: 076-766679.

På vår hemsida kommer vi uppdatera med alla årsmöteshandlingar såsom dagordning, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse mm inför mötet.