GRATTIS!!!

Grattis till vinnare i Kvarsebo IKs Supporterlotteri! Nedan följer dragningar månad för månad. Vinsten är 2 Sverigelotter vardera. För eventuellt ej vinnande nummer/osåld, skänker Kvarsebo IK motsvarande belopp till Cancerfonden. För mer info om supporterlotteriet klicka Här.

Tack för ditt medlemskap och Grattis alla vinnare önskar Kvarsebo IK!


Augusti 2021

Rätt rad: 6950397

A97      I-B Jernqvist
B97      Osåld      Cancerfonden
A03      Osåld      Cancerfonden
B03      I-B Jernqvist
A95      Osåld      Cancerfonden
B95      Johan Connman


Juli 2021

Rätt rad: 1799721

A21      Håta Carlsson
B21      Osåld      Cancerfonden
A97      I-B Jernqvist
B97      Osåld     Cancerfonden
A79      Osåld     Cancerfonden
B79      Osåld     Cancerfonden


Juni 2021

Rätt rad: 3249495

A95      Osåld      Cancerfonden
B95      Johan Connman
A94      Hugo Forsberg
B94      Osåld      Cancerfonden
A24      Osåld      Cancerfonden
B24      Osåld      Cancerfonden


Maj 2021

Rätt rad: 1850210

A10      Osåld      Cancerfonden
B10      Elsa Tuleborn
A02      Bodil Hahn
B02      Osåld      Cancerfonden
A85      Jonas Rydberg
B85      Osåld      Cancerfonden


April 2021

Rätt rad: 7889069

A69      Stefan Franzen
B69      Osåld      Cancerfonden
A90      Osåld      Cancerfonden
B90      Osåld      Cancerfonden
A88      Osåld      Cancerfonden
B88      Osåld      Cancerfonden


Mars 2021

Rätt rad: 2042384

A84      Johan Connman
B84      Osåld      Cancerfonden
A23      Osåld      Cancerfonden
B23      Osåld      Cancerfonden
A04      Göran & Lizzy Johansson
B04      Marianne Sterner/Svensson


Februari 2021

Rätt rad: 0135860

A60      Johan Connman
B60      Osåld      Cancerfonden
A58      Johan Engman
B58      Mimmi Zwedberg
A13      Ewa-Lisa Muukki
B13      Janne Connman


Januari 2021

Rätt rad: 6356405

A05      L-G Rydberg
B05      Osåld      Cancerfonden
A64      Osåld      Cancerfonden
B64      Osåld      Cancerfonden
A35      Osåld      Cancerfonden
B35      Osåld      Cancerfonden


December 2020

Rätt rad: 2812543

A43      Ulf Svensson
B43      Osåld      Cancerfonden
A25      Emilia Rydberg
B25      Osåld      Cancerfonden
A81       Osåld      Cancerfonden
B81       Osåld      Cancerfonden


November 2020

Rätt rad: 5799838

A38      Per Pettersson
B38      Osåld      Cancerfonden
A98      I-B Jernqvist
B98      Anette Fransson
A79      Osåld      Cancerfonden
B79      Kerstin Karlbom


Oktober 2020

Rätt rad: 6513803

A03      S-Å Andersson
B03      I-B Jernqvist
A38      Per Pettersson
B38      Osåld      Cancerfonden 
A51      Torsten & Irene Gustavsson
B51      Osåld      Cancerfonden


September 2020

Rätt rad: 8005792

A92      Osåld      Cancerfonden
B92      Osåld      Cancerfonden
A57      Ove Johansson
B57      Ove Johansson
A00      Osåld      Cancerfonden
B00      Osåld      Cancerfonden


Augusti 2020

Rätt rad: 5248936

A36      Osåld      Cancerfonden
B36      Osåld      Cancerfonden
A89      Osåld      Cancerfonden
B89      Osåld      Cancerfonden
A24      Maud Gideland
B24      Osåld      Cancerfonden


Juli 2020

Rätt rad: 8974841

A41      Gunnar Strandberg
B41      Osåld      Cancerfonden
A48      Göran Bjarnegård
B48      Ulla Karlsson
A97      I-B Jernqvist
B97      Osåld      CancerfondenJuni 2020 

Rätt rad: 9802860

A60      Osåld     Cancerfonden
B60      Osåld     Cancerfonden
A28      Matilda Witwicki Einevik
B28      Osåld     Cancerfonden
A80      Osåld     Cancerfonden
B80      Max Tuleborn


Maj 2020

Rätt rad: 3689992

A92      Osåld     Cancerfonden
B92      Osåld     Cancerfonden
A99      Osåld     Cancerfonden
B99      Osåld     Cancerfonden
A68      Osåld     Cancerfonden
B68      Osåld     Cancerfonden


April 2020

Rätt rad: 4879184

A84     Osåld     Canserfonden
B84     Osåld     Cancerfonden
A91     Osåld     Cancerfonden
B91     Osåld     Cancerfonden
A87    Osåld     Cancerfonden
B87    Osåld     Cancerfonden